mm-blog-banner-Kanban-1140x457

Meer waarde in minder tijd?

De 2 populairste werkwijzen om agile te werken:

1. Scrum

De “Scrum” werkwijze maakt het voor een team mogelijk om projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. Scrum teams werken zelf-organiserend en bestaan uit de volgende rollen: de persoon die het proces begeleidt en ervoor zorgt dat iedereen zich aan regels/deadlines houdt om de efficiëntie te waarborgen (Scrum Master), de persoon die de wensen van de klant / de customer journey waarborgt (Product Owner) en de personen die het eindproduct maken (Het Team).

De Product Owner kent de wensen van de klant / de customer journey en bespreekt deze met het team. Deze wensen worden “user stories” genoemd en staan op een lijst “product backlog”. De wensen die de hoogste prioriteit hebben, komen in de “sprint backlog”. Deze moeten dus in een bepaalde sprint opgepakt worden.

Sprint?!

Met een sprint bedoelen we een tijdsperiode van ongeveer 2 tot 4 weken. Hoeveel sprints er nodig zijn verschilt per project en uiteraard de duur van het project. Het Team heeft onderling overleg om de taken binnen een sprint zo goed en efficient mogelijk uit te voeren. Elke dag vindt er een kort overleg plaats: de Daily Scrum. Het grote voordeel van Scrum is dat je na iedere sprint een (deel)product oplevert. Na deze oplevering volgt er een evaluatie waarin feedback wordt meegenomen. Dit stelt het team in staat om beter op de wensen in te spelen en eventuele aanpassingen ook meteen door te voeren. Na de evaluatie gaat het team pas weer verder aan de volgende sprint.

2. Kanban

De Kanban werkwijze werkt goed voor taken met een redelijke mate van voorspelbaarheid, of zeer korte deadlines. De Kanban Methode gaat uit van een Pull model. Pull betekent dat je pas nieuw werk inplant wanneer er hier ook capaciteit voor is. In tegenstelling tot Scrum zijn er bij Kanban geen rollen gedefineerd. Ook is er geen dagelijkse meeting, maar wordt er slechts iedere dag de vraag gesteld: “is er iets dat mijn werkzaamheden blokkeert?”. Kanban is de Japanse term voor ‘visueel’ en ‘kaart’. Het maakt gebruik van de kracht van visuele informatie met behulp van kaarten (bijv. post-its) op een bord om een beeld te creëren van het werk. Vaak is het bord ingedeeld in drie kolommen: to do, doing en done. De kracht van Kanban zit ‘m vooral in de kunst om niet alles tegelijk op te pakken, maar iets van “to do” naar “done” te kunnen brengen.

Welke agile werkwijze past het beste bij jouw organisatie?

Ilse Lazarus
Ilse Lazarus
[email protected]


X