MIK & PIW Groep

De uitdaging #Ambitie

MIK & PIW Groep is ontstaan na een fusie van MIK Kinderopvang en PIW Groep. Zes stichtingen die zijn gefuseerd tot één maatschappelijke organisatie. Een organisatie die samenwerkt met verschillende partners en waarbij kinderopvang en sociaal werk elkaar versterken met een duidelijk doel: het vergroten van kanskracht in de samenleving. Een belangrijke visie waarbij wordt ingezet op thema’s zoals preventie, vitaliteit en ontwikkeling. Maar impact genereren lukt niet alleen. Impact genereer je samen. Daarom werd al gauw de hulp van MijnMarketing. com ingeschakeld.

Onze aanpak #Passie

MijnMarketing.com heeft in opdracht van MIK & PIW Groep het meerjarenstrategisch document onder de loep genomen, de strategie en de bijbehorende thema’s vertaald naar één visueel beeld en de diversiteit binnen MIK & PIW Groep vormgegeven in een infographic. Want ook al bestaat de organisatie uit zes opzichzelfstaande stichtingen, ze delen allemaal dezelfde visie. Om ervoor te zorgen dat deze visie zowel intern als extern op de juiste wijze wordt uitgedragen en nagestreefd, is er een structurele samenwerking op touw gezet ter ondersteuning van de marketing- en communicatieafdeling van MIK & PIW Groep. Allemaal om het proces te optimaliseren met als uiteindelijk doel de ambities van de organisatie waar te maken.

De doelstelling #Resultaat

Binnen MIK & PIW Groep werken MIK Kinderopvang, Spelenderwijs, Partners in Welzijn, Centrum voor Jeugd en Gezin, Knooppunt Informele Zorg en Ecsplore elke dag (samen) aan een gezamenlijk doel. Om een verbinding te leggen met enerzijds de interne stichtingen en anderzijds de externe samenwerkingspartners worden er diverse marketingmiddelen ingezet. Van logo designs tot flyers. En van animaties tot een magazine volledig in het teken van kanskracht. Stuk voor stuk middelen die bijdragen aan het verbinden van kinderopvang en sociaal werk. Daarnaast bewerkstelligen deze middelen dat MIK & PIW Groep een onlosmakelijk deel uitmaakt van de wijken om zo de kanskracht in de regio Zuid-Limburg te vergroten.

    Aan de slag met marketing?

    X