Toegankelijkheid

Alles wat je moet weten over toegankelijkheid

Een toegankelijke website is een website die bruikbaar is voor elke gebruiker. Dat wil zeggen dat de website ook voor gebruikers met een beperking te begrijpen moet zijn en goed te doorlopen. En aangezien het internet voor iedereen steeds belangrijker wordt, groeit het besef dat een website voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit houdt in dat iedereen de website moet kunnen bezoeken, begrijpen en interactie leggen mogelijk moet zijn. Digitale toegankelijkheid wordt steeds meer als basisrecht voor iedereen gezien. Nu is het alleen nog zo dat alle overheidswebsites toegankelijk dienen te zijn. Dit verandert echter in 2025. Vanaf dan is het verplicht voor alle websites om toegankelijk te zijn.

Wat is een toegankelijke website?

Voor mensen met een motorische handicap of voor blinden en slechtzienden is het lezen van een stuk tekst of het bedienen van een toetsenbord en muis namelijk niet zo eenvoudig. Hiervoor worden vaak hulpmiddelen zoals een screenreader gebruikt. Maar om een website aan te bieden die ook voor mensen met een beperking te gebruiken is, dienen er verschillende zaken aan de achterkant van de website geregeld te worden. 

Welke levels in zijn er?

Om een website toegankelijk te maken, dienen de richtlijnen van het WCAG te worden gevolgd. WCAG, ofwel Web Content Accessibility Guidelines, is een document dat opgesteld is door het World Wide Web Consortium (W3C). De huidige versie (WCAG 2.1) verscheen op 5 juni 2018. Deze richtlijnen onderscheidt 3 levels. A, AA en AAA. Voor een toegankelijke website dient te worden voldaan aan de richtlijnen van level A en AA.

Level A

Factoren binnen level A zijn gebaseerd op basistechnieken voor een website. Als een website niet voldoet aan WCAG level A, kan dit resulteren in grote problemen voor personen met een beperking.

Enkele voorbeelden:

  • Gebruikers kunnen via een toetsenbord de website doorlopen.
  • Formulieren moeten labels of instructies bevatten, zodat gebruikers weten wat er van hen wordt verwacht.
  • Hulptechnologieën, zoals schermlezers, moeten toegang hebben tot inhoud.

Level AA

Level AA gaat verder dan de basisfactoren van level A WCAG. Dit is in principe het standaard level waar een website aan dient te voldoen wil deze het label toegankelijk krijgen. Op dit niveau dient een website te voldoen aan alle factoren van level A alsmede level AA.

Enkele voorbeelden:

  • Kleurcontrast dient minimaal 4,5:1 te zijn.
  • Alt-tekst of een vergelijkbare oplossing wordt gebruikt voor afbeeldingen.
  • Inhoud moet worden georganiseerd onder duidelijke kopjes, met een logische volgorde. Bijvoorbeeld een H1, gevolgd door H2, H3

Level AAA

Dit is het allerhoogste niveau. Op dit niveau is een website toegankelijk voor het maximaal aantal gebruikers. Hoewel level AAA misschien niet voor elke website toepasbaar of realistisch is, moeten organisaties ernaar streven om aan zoveel mogelijk van de factoren te voldoen.

Enkele voorbeelden:

  • Gebarentaalvertolking voor audio- of video-inhoud
  • Kleurcontrast is in de meeste gevallen minimaal 7:1
  • Er moet een uitgebreide audiobeschrijving worden verstrekt voor vooraf opgenomen video’s.

Voorbeelden

Hier volgen een paar voorbeelden van hoe toegankelijkheid eruit kan zien.

ADHD vriendelijk

Voor bezoekers met een cognitieve beperking

Donker contrast

Heb je hulp nodig bij het maken van een toegankelijke website of wil jij graag jouw bestaande website toegankelijk maken? MijnMarketing.com heeft een team van specialisten die jou graag op weg helpen met webdesign. Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Robin Sluysmans
Robin Sluysmans
[email protected]


X