Coronacentrum Urmond/Roermond

De uitdaging #Ambitie

In Limburg wordt door de eerstelijns zorgorganisaties nauw samengewerkt om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het ‘Coronacentrum Urmond’, welke bestaat uit het Thuiszorg hotel en de huisartsenpost voor mensen met Corona symptomen. Het Van der Valk-hotel Stein-Urmond heeft zich hiervoor volledig ter beschikking gesteld. Al snel na Coronacentrum Urmond volgt hetzelfde project in Roermond. Als eerste Coronacentrum in Nederland is er dag en nacht pionierswerk verricht wat als blauwdruk voor andere centra in Nederland mocht dienen.

Door het opstarten van Coronacentrum Urmond en Roermond wordt de eerstelijnszorg (huisartsen en thuiszorg) opvangen. Daarnaast worden hiermee de ziekenhuizen ontlast, zodat zij de urgente patiënten kunnen blijven verzorgen.

Een unieke samenwerking tussen veel verschillende partijen: huisartsen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, veiligheidsregio, defensie, gemeente en meer, een ware innovatie in de zorg! Maar hoe communiceer je in tijden van crisis? Dit is waar MijnMarketing.com om de hoek kwam kijken. Het inzetten van de juiste communicatiemiddelen en strategie zijn ‘key’ wanneer je je hoofd koel moet houden in tijden van crisis.

Onze aanpak #Passie

Tijdens de opstart moest snel geschakeld worden. Het centrum dient een ‘gezicht’ te krijgen dus als basis zijn een logo, huisstijl en website ontwikkeld. Daarnaast lijkt een contentkalender voor social media in tijden van een crisis onbelangrijk, maar niets is minder waar. De inzet van gerichte crisiscommunicatie zorgt voor het wegnemen van onrust en is gericht op het verspreiden van betrouwbare informatie. MijnMarketing.com ondersteunt Coronacentrum Urmond en Roermond in de communicatiestrategie, fungeerde als verbindingsofficier en heeft zowel de online als offline communicatie verzorgd.

De doelstelling #Resultaat

Met onze ‘hands on’ mentaliteit hebben we er samen met alle betrokken partijen voor weten te zorgen Coronacentrum Urmond en Roermond communicatief gezien operationeel te krijgen en draaiende te houden. Hierbij heeft MijnMarketing.com weten bij te dragen aan de informatiebehoefte en een handelingsperspectief weten te bieden. Wij zijn trots dat we ons steentje hieraan hebben mogen bijdragen en de zorginstellingen hebben kunnen ontlasten waar mogelijk.

    Aan de slag met marketing?

    X