LWV

De uitdaging #Ambitie

De Limburgse Werkgevers Vereniging, LWV, is een werkgeversorganisatie die zich inzet voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg. Een organisatie voor directeuren, grootaandeelhouders en topmanagers. Het is de ambitie van de LWV om de beste ondernemersvereniging van Nederland te zijn. Een vereniging die gewaardeerd wordt voor zijn professioneel en betrokken instelling en die het bevorderen van succesvol ondernemerschap voortdurend uitstraalt. Een ambitie die niet duidelijk over de bühne wordt gebracht binnen de huidige communicatiestrategie. In samenwerking met de LWV ging MijnMarketing.com aan de slag met het formuleren van een duidelijke strategie en de daar bijbehorende marketing- en communicatiemiddelen.

Onze aanpak #Passie

Na een onderzoek van LWV zelf, een onafhankelijk onderzoek van MijnMarketing.com en verschillende strategische sessies werd duidelijk met welke uitdagingen de LWV te kampen had. Gezamenlijk ontstonden er een aantal strategische, tactische en operationele conclusies. Oftewel: Tijd voor een imago transformatie en een grote focus op de toename van nieuwe leden. MijnMarketing.com bedacht samen met de LWV een nieuwe merkstrategie, tone of voice en nam alle communicatiemiddelen van de LWV onder de loep. Deze vernieuwde manier van communiceren wordt in samenwerking over alle kanalen doorgetrokken. De huidige ledenwerfbrochure, verjaardagskaarten, contributieformulieren en vele andere huisstijldragers worden omgezet in de aangepaste huisstijl en tone of voice. Om nieuwe leden aan te spreken zijn er in samenwerking met de LWV verschillende (online) campagnes ingezet en evenementen georganiseerd.

De doelstelling #Resultaat

Een vernieuwde merkstrategie, die beter aansluit bij de uitgesproken ambitie van de LWV, heeft ervoor gezorgd dat LWV een bredere doelgroep aan weet te spreken, die ook qua look en feel beter aansluit. Het nieuwe LWV komt nu tot leven op alle platforms, met een consequentere manier van communiceren. De website is vernieuwd, er is een app gelanceerd en er wordt gebruik gemaakt van een vernieuwd e-mailsysteem. Alles om de huidige én nieuwe leden op een toegankelijke manier van informatie te voorzien en ze met elkaar te verbinden. Kortom, er is samen voor een mooi #resultaat gezorgd.

    Aan de slag met marketing?

    X