De roze draad door álle marcom voor MeanderGroep

Zorgorganisatie MeanderGroep Zuid-Limburg levert een bijdrage aan het welbevinden van
de inwoners van Parkstad. Elke vorm van ondersteuning, begeleiding, verpleging en
verzorging die Meander biedt, is erop gericht om mensen de regie over hun eigen leven te
laten behouden en zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers, familie en partners. MeanderGroep biedt
diensten aan waar mensen een leven lang gebruik van kunnen maken op het gebied van
preventie, welzijn, wonen, zorg en gemak.

Nieuwe koers

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen ontstaat er steeds meer druk op de
zorg. Tussen 2020 en 2022 is de overkoepelende visie van de zorgorganisatie en de daarbij
horende clusters herijkt. De zorgvisie ‘Leid je eigen leven, zo thuis mogelijk’ geeft richting
aan hoe MeanderGroep deze uitdagingen de komende jaren zal aangaan. Alle doelgroepen
van MeanderGroep zullen de impact hiervan gaan ervaren. Daarom is het van belang dat
deze nieuwe visie op de juiste manier uitgerold en gecommuniceerd wordt.

Van de eerste tot de laatste levensfase

MeanderGroep biedt een breed scala aan diensten. Van thuiszorg tot fysiotherapie en van
wonen met zorglocaties tot zeer specialistische zorg voor bijvoorbeeld mensen met
Parkinson. De marketing- en communicatieafdeling van MeanderGroep draait een solide
marketingprogramma waarbij de branding, corporate identity en employer branding
geborgd worden. Op de vraag ‘kent u MeanderGroep?’ wordt grotendeels ‘ja’ geantwoord.
Maar op de vraag ‘weet u wat MeanderGroep allemaal doet?’ komt maar een heel klein
gedeelte aan bod. De nieuwe zorgvisie in combinatie met de hoeveelheid aan diensten die
MeanderGroep biedt, vraagt om een nieuwe marketingaanpak!

Duik in de organisatie

Het opstellen van deze nieuwe aanpak gebeurde niet van vandaag op morgen. Samen met
de directie en het managementteam werden meerdere strategische sessies georganiseerd
om de juiste koers te bepalen. Daarnaast hield de Content Adviseur verschillende interviews
met medewerkers vanuit de gehele organisatie om input op te halen over doelstellingen en
doelgroepen, maar ook unique selling points (USP’s), kansen en bedreigingen.

Strategisch marketingplan

Al deze waardevolle informatie is verwerkt in een strategisch marketingplan met de focus op
de positionering van de nieuwe zorgvisie en het vermarkten van de dienstverlening. Dit
resulteerde in acht verschillende adviezen, variërend van de inzet van employer branding tot
het creëren van een uitgebreide contentstrategie die de nieuwe zorgvisie ‘Leid je eigen
leven, zo thuis mogelijk’ verrijkt met onder andere storytelling. Een waardevol document dat
handvaten biedt voor het marketing- en communicatieteam van MeanderGroep.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Neem contact met ons op!

X