Zuyd Hogeschool

De uitdaging #Ambitie

Zuyd Hogeschool, gevestigd in Heerlen, Maastricht en Sittard, verzorgt cursussen, bachelor- en masteropleidingen voor studenten en professionals. International Business is één van de vele opleidingen van Zuyd. Een Engelstalige opleiding omtrent internationaal zakendoen die wordt gegeven in Maastricht. Gezien het internationale karakter van de studie streeft de opleiding International Business naar een gelijke verdeling van het aantal internationale studenten ten opzichte van het aantal Nederlandse studenten. Momenteel is het aandeel Nederlandse studenten hoger, maar liefst 70%. Daarnaast streeft de opleiding naar een kwalitatieve instroom om de uitval van studenten te verminderen in de fase tussen vooraanmelding en daadwerkelijke start van de opleiding. Vanuit deze ambitie ontstond een uitdagend vraagstuk waar MijnMarketing.com maar al te graag mee aan de slag gaat!

Onze aanpak #Passie

Middels strategische sessies wordt een duidelijk en overzichtelijk fundament gelegd voor de toekomstige samenwerking en realiseert MijnMarketing.com een duidelijk plan voor 2020/2021. Het team van MijnMarketing.com maakt inhoudelijk kennis met de opleiding en er wordt inzicht verkregen in zowel de huidige marketing- en communicatieactiviteiten als in de huidige positionering ofwel het onderscheidend vermogen. Op basis van het aantal vooraanmeldingen afgelopen jaren, de bijbehorende nationaliteiten en het aantal internationale websitebezoekers worden duidelijke doelstellingen op papier gezet en internationale doelgroepen gekaderd. Een campagneplan voor 2020/2021 is vormgegeven en er is een onderscheidende branding campagne opgezet waarbij de nadruk wordt gelegd op de onderscheidende manier van onderwijs waar de student zelf in de lead is.

De doelstelling #Resultaat

De nieuwe campagne ‘Change the Game’ adresseert jonge, aankomede studenten die ambitieus zijn, verandering teweeg willen brengen en op willen staan uit de menigte. Studenten die niet bang zijn om grenzen te verleggen, de wereld willen verkennen en vastbesloten zijn om waarde toe te voegen vanuit een intrinsieke motivatie. MijnMarketing.com rolt de campagne visueel uit en zorgt voor de online marketing waarbij zowel social media als Google internationaal worden ingezet in o.a. Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen. Ook is e-mailmarketing ingezet om de aangemelde studenten te begeleiden naar de eerste schooldag. Daarnaast zijn diverse communicatiemiddelen herzien zoals online brochures, presentaties en diverse documentatie zodat de visie van International Business duidelijk naar voren komt.

    Aan de slag met marketing?

    X