MKB-Limburg

De uitdaging #Ambitie

De Limburgse economie wordt door de coronacrisis op alle fronten hard geraakt. De genomen maatregelen, informatievoorziening voor ondernemers en beschikbare middelen roepen logischerwijs vragen op. Echter ontbreekt er een centraal punt waar alle informatie verzameld en gebundeld wordt zodat het gemakkelijk toegankelijk is voor ondernemers.

Een andere constatering vanuit MKB-Limburg is dat in tijden van crisis ondernemers creatief bezig zijn en tot inspirerende (weliswaar noodgedwongen) initiatieven komen. Vaak in samenwerking met mede-ondernemers. Om zowel de informatievoorziening als de initiatieven draagkracht te bieden, voert MKB-Limburg een actieve en zichtbare lobby richting gemeenten, provincie en politiek. Daarnaast slaan ze de handen ineen met bestaande initiatieven en aangesloten partijen om ondernemers een helpende hand toe te reiken en hen te ondersteunen waar nodig. Communicatie speelt daarbij een essentiële rol.

Onze aanpak #Passie

Vanuit dit oogpunt is het team van MijnMarketing.com aangesloten op de ‘Corona Crisis Aanpak’ van MKB-Limburg om ondernemend Limburg te informeren, te adviseren, te verbinden én te inspireren middels diverse communicatiemiddelen. Hiermee wordt er gehoor gegeven aan het sentiment dat heerst bij de ondernemers. MijnMarketing.com heeft MKB-Limburg de gehele periode ondersteund in de communicatiestrategie en bij het verzorgen van zowel de online als offline communicatie.

In dit kader heeft MijnMarketing.com samen met MKB-Limburg een breed communicatietraject opgezet waarin er zorg is gedragen voor de inzet van diverse social media kanalen zoals Twitter, Facebook, Instagram en Linkedin, een wekelijkse nieuwsbrief en de bijbehorende contentcreatie. Daarnaast hebben er wekelijks interviews plaatsgevonden met MKB-leden. Deze interviews werden uiteindelijk verwerkt tot een blog artikel waarin de crisis en de daarbij behorende problematiek tastbaar werd voor mede-ondernemers en waarin nieuwe initiatieven uitgelicht werden ter inspiratie. Ook ontvingen alle MKB-leden een groeikaart in de brievenbus om hen een hart onder de riem te steken.

De doelstelling #Resultaat

De ‘Corona Crisis Aanpak’ was een project van 10 weken waarin een belteam van 24 vrijwilligers maar liefst 1000 ondernemers telefonisch gesproken hebben en waarvan 102 complexe ondernemersvragen zijn opgelost i.s.m. partners. Daarnaast zijn er 18 nieuwsbrieven verstuurd, zijn er via social media 132.155 mensen bereikt, zijn 10 ondernemers geïnterviewd en zijn 1080 groeikaarten de deur uitgegaan. De Impact Scan is door 1007 ondernemers ingevuld en 354 ondernemers meldde zich aan voor het Ondernemersplatform. Een volledig overzicht van de resultaten vind je hier. Het project heeft ervoor gezorgd dat ondernemers zich gehoord en gesteund voelden in tijden van crisis. Een hand op de schouder die de ondernemers begeleidt, inspireert en beweegt naar betere tijden. Het verbinden van ondernemers, het toegankelijk maken van overheidsregelingen & maatregelen en het informeren en adviseren middels betrokken en overzichtelijke communicatie.

    Aan de slag met marketing?

    X